Boek

Praktijkonderzoek op niveau

Inspelen op onderzoeksdilemma’s bij sociale studies

Marc Claeys

Beide auteurs zijn in Nederland hogeschooldocenten maatschappelijk werk. Ze begeleiden er studenten die in het kader van hun opleiding een praktijkonderzoek moeten verrichten. In dit toegankelijk boek geven ze vooral praktische tips bij het uitvoeren van praktijkonderzoek. Maar ze waarschuwen ook voor talrijke valkuilen bij het voeren van onderzoek.

Probleem oplossen

Praktijkonderzoek levert een bijdrage aan het oplossen van een probleem in de beleidspraktijk van een opdrachtgevende organisatie.

Na een theoretisch inleidend hoofdstuk over het methodologisch kader van het praktijkonderzoek, bespreken de auteurs de onderzoeksopdracht, het onderzoeksplan, het eigenlijke onderzoek, het onderzoeksverslag en de presentatie ervan. Elk hoofdstuk begint met een korte vooruitblik. De theorie wordt telkens geïllustreerd met één van de drie casussen die doorheen het hele werk telkens worden gebruikt. Telkens worden op het einde een aantal praktische tips gegevens omtrent het thema van het hoofdstuk.

Niet volgens het boekje

Het werk is een handleiding die ervan uitgaat dat praktijkonderzoek methodologisch en systematisch moet verlopen. Toch draait dat in de praktijk vaak anders uit: zelden volgt praktijkonderzoek netjes de onderscheiden fasen uit de methodologieboeken. Daarom proberen de auteurs in deze uitgave rekening te houden met de levendige, vaak weerbarstige praktijk. Ze putten hierbij uit verschillende voorbeelden uit effectief uitgevoerd onderzoek door studenten. Het boek sluit af met een beknopt overzicht van criteria voor goed praktijkonderzoek.

“De auteurs houden rekening met de weerbarstige praktijk.”

In tegenstelling tot vele handleidingen over onderzoeksmethodologie, is dit werk in toegankelijke taal geschreven en richt het zich specifiek tot het praktijkwetenschappelijk onderzoek. Vooral voor beginnende onderzoekers en studenten is deze handleiding een goede gids.

Voor welzijnswerkers die zelf niet met onderzoeksprojecten bezig zijn, is het werk minder interessant. De voorbeelden vinden hun oorsprong in Nederlandse projecten die niet altijd onmiddellijk herkenbaar zijn in onze Vlaams context.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Praktijkonderzoek op niveau

Inspelen op onderzoeksdilemma’s bij sociale studies

Joop Berding en Toby Witte

Bussum | Coutinho (verdeeld door epo) | 2013 | 109 p