Boek

Pleegkinderen

Opvoeding, begeleiding en zorg

Gerard Gielen

‘Pleegkinderen’ is het dertiende deel in de reeks Kinderpsychologie in Praktijk. In deze reeks schrijven psychologen, (ortho)pedagogen en kinderpsychiaters op een toegankelijke manier over de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent problemen bij kinderen en jongeren.

Vlaanderen en Nederland

Het opzet van de reeks is goed leesbare en vlot toegankelijke informatie aan te bieden aan ouders, leerkrachten, hulpverleners en studenten. Dit boek gaat op een eenvoudige manier dieper in op pleegzorg. De lezer moet zich niet meteen aan verregaande, diep wetenschappelijke theorieën verwachten. Het boek geeft eerder op een beperkte wijze een overzicht van de pleegzorg in al haar aspecten. Interessant zijn vooral de concrete casussen die het geheel vlot toegankelijk en verstaanbaar maken.

In het eerste deel wordt vooral de organisatie van de pleegzorg uit de doeken gedaan. Omdat het boek zowel voor de Nederlandse als de Vlaamse markt beschikbaar is, worden beide modellen besproken. In Vlaanderen is vrij recent, op 1 januari 2014, de organisatie van de pleegzorg helemaal veranderd. Men vertrekt nu van een provinciale structuur. Het boek geeft hierover een beperkte update.

Het willen beschrijven van zowel de Nederlandse als Vlaamse regels is soms wel verwarrend. Zo wordt in het eerste deel uitleg gegeven over rechten van ouders en kinderen in de pleegzorg. Wie het boek begint te lezen, is eventjes in de war: die informatie klopt namelijk niet. Tot je merkt dat er daarna een aparte paragraaf over pleegzorg in Vlaanderen komt. Dit had men beter reeds vanaf het begin duidelijk aangegeven.

Het kind in pleegzorg

Het tweede deel van het boek biedt informatie over spanning, onveiligheid en de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Een kind dat in pleegzorg terecht komt, heeft al vele trauma’s opgelopen en zal niet zo snel een band opbouwen met de pleegouders. Het boek weidt hier uit over hechtingsstijlen en de gevolgen voor pleegkinderen.

‘Speciale aandacht wordt gegeven aan loyaliteitsproblemen.’

Deel drie analyseert de gevolgen van een plaatsing in een pleeggezin en het verschil met adoptie. Speciale aandacht wordt gegeven aan loyaliteitsproblemen, die toch wel typisch zijn in pleegsituaties. Ook problemen rond contact met biologische ouders komen aan bod.

In deel vier beschrijft men de gevolgen voor de omgeving. Pleegzorginstanties zoeken altijd naar een goede match tussen het pleegkind en het pleeggezin. Een pleegbroer of -zus kan leuk zijn, maar het kan ook een strijd binnen het gezin veroorzaken.

Problemen en dilemma’s

Deel vijf geeft aandacht aan veel voorkomende problemen en dilemma’s in de pleegzorg. Het gaat hierbij onder meer over het wennen in het pleeggezin, hechtingsproblemen, druk en hyperalert gedrag, bestaansonzekerheid, loyaliteitsproblemen, rol van onderwijs en contact met leerkrachten, en hoe pleegouders het kunnen volhouden.

‘Er wordt helaas erg veel aandacht gegeven aan Nederland.’

In het laatste deel wordt er dieper ingegaan op de behandeling van gedragsproblemen bij pleegkinderen en de verschillende vormen van hulpverlening. Er wordt hier helaas erg veel aandacht gegeven aan de verschillende ondersteuningsinstanties en methodieken in Nederland. Het aanbod aan hulp en behandelzorg in Vlaanderen wordt maar heel beperkt toegelicht.

Het boek eindigt met een overzicht van websites met aanvullende informatie en organisaties die met pleegzorg bezig zijn en een overzicht van boeken. Ook hier ligt het accent vooral op Nederland.

Eerste oriëntatie

Globaal genomen geeft het boek een interessante eerste oriëntatie over pleegzorg. Kandidaat-pleegouders of studenten hulpverlening die een eerste verkenning willen krijgen met pleegzorg, vinden veel interessant materiaal. Wie de thematiek van pleegzorg meer diepgaand wil bestuderen, moet op zoek naar meer wetenschappelijk georiënteerde en diepgravende literatuur.

‘Het boek geeft een eerste oriëntatie over pleegzorg.’

Het boek heeft een goed toegankelijke, frisse en open vormgeving met heel wat kaders in het rood met extra informatie, een goede interlinie en is doorspekt met korte, gepaste casussen. Een aantal zwart-wit foto’s van kinderen zorgen voor een leuke afwisseling. Met meer aandacht voor de Vlaamse situatie, zou het boek voor de Vlaamse lezers aangenamer zijn.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pleegkinderen

Opvoeding, begeleiding en zorg

Anne Maaskant en Anouk Reinders

Tielt | LannooCampus | 2014 | 160 p | 19,99 euro