Boek

Ont-moeten

Ondersteuning aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

Katrien Devriese

De auteur wilde een praktijkboek schrijven dat herkenbaar is voor een breed publiek: hulpverleners, management, familie en cliënt. Daarom gaat ze terug naar de essentie van de hulpverlening: de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt.

Verbindend werken

Deze vertrouwensrelatie benadert ze vanuit wederkerigheid en in interactie met een voortdurend veranderende context en samenleving.

De auteur gaat op zoek naar elementen die verbindend werken. Dat is een waardevol uitgangspunt. Een realiteit die echter weinig of niet wordt aangeraakt, is het gegeven dat de hulpverleningsrelatie een professionele relatie is. Het engagement in die ontmoeting is dus, zowel bij de oorsprong als bij het beëindigen ervan, verschillend voor hulpverlener en cliënt.

Ook in het hoofdstuk met ‘bouwstenen voor een warme relatie’ komt wederkerigheid als bouwsteen voor een hechte samenwerkingsrelatie aan bod. Telkens worden een aantal concrete handvaten en praktijkvoorbeelden gegeven.

‘Wederkerigheid is bouwsteen voor samenwerking.’

Verder is er ruim aandacht voor het belang van veerkracht en hoe je dit kan bevorderen. Ook hier weer bieden theoretische kaders en praktische tips aanzetten om dit aspect binnen de hulpverlening te versterken.

Bezielde hulpverlening

Het boek is een pleidooi voor een bezielde hulpverlening. Aan de hand van een tiental competenties omschrijft de auteur wat dit inhoudt. De voorbeelden zijn beperkt, de reflectievragen voor de hand liggend.

Het boek benadrukt vooral de waarde van de persoon van de hulpverlener. Het team en de organisatie lijken randvoorwaarden om de relatie hulpverlener-cliënt te ondersteunen. In die zin is het boekje inspirerend voor wie in de praktijk staat, maar tegelijk ook beperkt.

Onderuit

De realiteit, de organisatorische beperkingen en maatschappelijke veranderingen zorgen ervoor dat een aantal bouwstenen onderuit gehaald worden. Hierdoor laat het geheel een theoretische indruk na. Zo pleit de auteur er bijvoorbeeld voor om tijd te maken voor elkaar, terwijl het net de tijd is die in vele gevallen ontbreekt.

‘De realiteit haalt een aantal bouwstenen onderuit.’

Wie dit boekje leest, houdt best deze beperkingen in het achterhoofd. Toch kunnen we dit werk aanraden omdat het op een heel toegankelijke manier toelicht wat in essentie de hulpverleningsrelatie is.

Wat mij bijzonder uitdaagt om verder mee aan de slag te gaan voor mezelf en het team, is het bevorderen van veerkracht. In een veranderend, onzeker klimaat zorgt dit ervoor dat we kunnen meebuigen en zoeken naar betekenisvolle, krachtige antwoorden.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ont-moeten

Ondersteuning aan mensen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties

Vera Van Hove

Antwerpen/Apeldoorn | Garant | 2016 | 89 p