Boek

Luister naar mij

Kinderen helpen na trauma

Nathalie Verstraeten

Bij veel jeugdhulpverleners uit Limburg doet de naam Ingrid Delameillieure zeker een belletje rinkelen. Er is immers een goede samenwerking met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, één van de plaatsen waar zij werkt. Gezien onze positieve ervaring met haar als professional was ik bijzonder benieuwd naar haar boek over trauma’s bij kinderen.

Zeer praktisch

‘Luister naar mij’ is een zeer praktisch boek, geschreven in eenvoudige en heldere taal. Waar bij soortgelijke boeken de theoretische stukken nogal langdradig en klinisch kunnen zijn, is dit hier zeker niet het geval.

Alle informatie is tot zijn essentie herleidt. Wie denkt dat het boek hierdoor misschien wat kort door de bocht gaat rond bepaalde thema’s of wat simpel is, heeft het mis. Ik kan niet direct iets opsommen dat ontbreekt binnen het thema hulpverlening na trauma bij kinderen.

“Alle informatie is tot zijn essentie herleidt.”

Over de inhoud is duidelijk goed nagedacht. Het boek heeft een erg logische opbouw en je kan snel de gewenste informatie opzoeken. Per onderwerp wordt gewerkt met kleine voorbeeldverhaaltjes. Dit maakt de informatie tastbaarder en helpt bij de vertaling naar het werkveld.

Herkenbaar

Ingrid Delameillieure is een professional met veel ervaring. Ze heeft geen dure woorden, ellenlange lijsten met literatuurverwijzingen of ingewikkelde theoretische kaders nodig om haar adviezen duidelijk op papier te zetten.

Ze schrijft vanuit mensen, kinderen, ouders en hulpverleners waardoor alles erg herkenbaar overkomt voor andere sociale professionals.

Met momenten lijkt het boek erg op een studie- of schoolboek. Voor een hulpverlener die veel met de beschreven thema’s bezig is, zal het weinig extra’s of vernieuwende inzichten aanbrengen. Voor mij persoonlijk voelde het als een leesbare samenvatting van stof die ik op school en in het werkveld al tot mij genomen had.

Voor ouders

Voor ouders die extra betrokken willen zijn op het hulpverleningstraject van hun kind na een traumatische gebeurtenis biedt dit boek een grotere meerwaarde. Het is toegankelijk en eerlijk. Er wordt geen onrust of angst gezaaid, niet onheilspellend en dramatisch verwezen naar mogelijke blijvende gevolgen en consequenties.

Als dit boek een stem zou hebben dan zou ze klinken als een vriendelijke, rustige en melodieuze vrouwenstem. Althans, dat gevoel kreeg ik . Zo’n stem die je op je gemak brengt, zelfs na een trauma.

En dat is precies wat kinderen, ouders, hulpverleners en anderen nodig hebben op zo’n moment: die rustige, maar eerlijke en open figuur die hen bijstaat. Die hen hoop geeft en doet geloven dat kinderen veerkrachtig en weerbaar zijn.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.