Over Leven met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Twee ervaringsdeskundigen aan het woord

Wim Malfiet en Liesbet Petit

Gijzegem, SIG, 2015, 84 p

In dit boek vertellen de auteurs op een open manier over hun leven voor, maar vooral na hun ongeval. Hoe gaan deze twee ervaringsdeskundigen om met de blijvende gevolgen van wat hen plots overkomen is?

Inkijk

Dit concreet en toegankelijk geschreven boekje biedt allereerst een inkijk in het rouwproces van beide auteurs. Daarbij schetsen ze de zoektocht naar de voor hen juiste compensatiestrategieën, hulpmiddelen en steun.

De auteurs wijden een heel hoofdstuk aan mindmapping, omdat dit voor hen een zeer bruikbare hulpbron is. Interessant is, dat zij naast het theoretische stuk over deze methodiek heel wat voorbeelden uit hun eigen leven geven waarin zij mindmapping toepassen.

Geraakt

Als thuisbegeleidster bij personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel werd ik geraakt door de twee getuigenissen.

“Ik werd geraakt door de getuigenissen.”

Ze koppelen hun persoonlijk rouwproces aan de klassieke rouwfasen van Elisabeth Kübler-Ross. Het boek werpt ook een licht op het nieuw rouwfasenmodel zoals ontwikkeld door Johan Maes. Hij stelt dat er geen eindpunt is aan de rouw en dat rouw een relationeel gebeuren is.

Dit vind ik een grote meerwaarde in het werken met personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Het leren omgaan met het verlies dat gepaard gaat met een NAH is immers een blijvende zoektocht.

Herkenning

De kracht van het boekje is dat het een verhaal van (h)erkenning en hoop is voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Ook voor hulpverleners die met hun voeten in de praktijk staan, blijven getuigenissen als deze verhelderend. Bovendien doen ze dat met veel humor. Want is het niet zoals de Duitse schrijver Otto Julius Biebaum ooit zei: “Humor is wanneer men ondanks alles lacht”?

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen