Boek

Kinderen uit de knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

Griet Decroos

Echtscheidingen, vechtscheidingen en hoogoplopende conflicten tussen ouders komen heel vaak voor. Als hulpverlener is het niet eenvoudig om een correcte positie in te nemen. Vaak voel je je als professional net zo sterk heen en weer geslingerd als de kinderen in deze gezinnen.

Processen

Dit boek geeft een duidelijk zicht op de processen die spelen bij gezinnen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding.

De auteurs hebben het onder meer over demonisering en oplopende stress, de invloed van het familiaal en sociaal netwerk, de strijd over het scheidingsverhaal en de doelen, het uit beeld raken van de kinderen en het gevoel als ouder machteloos te zijn.

‘Onmiddellijk bruikbaar binnen de eigen hulpverlening.’

De therapeutische methodiek van de voorgestelde interventie wordt zeer concreet uitgewerkt, zodat je er onmiddellijk gebruik van kan maken binnen de eigen hulpverlening.

Twee groepen

Bij de interventie werkt men tegelijkertijd in twee groepen: een ouder- en een kindergroep. Zowel de oudergroep als de kindergroep doorlopen acht sessies.

Beide groepen komen op hetzelfde moment samen. De sessies worden voorafgegaan door een grondige intakeprocedure. Het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen staat steeds voorop.

De ouders krijgen informatie over demoniserende patronen in communicatie en over omgaan met stress en emoties, over de gevolgen van dit alles voor kinderen en wat kinderen precies nodig hebben.

De ouders moeten vrij veel oefeningen doen om de theorie in praktijk te leren omzetten. Deze oefeningen helpen hen om hun ‘nieuwe’ manier van omgaan met de echtscheiding kracht bij te zetten in hun opvoedingsrol naar de kinderen.

Daarnaast moeten ouders leren hoe ze dit kunnen overbrengen naar hun familie, netwerk en ruimere omgeving. In dit kader wordt er gezocht naar steunfiguren binnen het netwerk van het gezin.

Handvaten

Je krijgt als hulpverlener duidelijke en concrete handvaten aangereikt over hoe je je kunt bewegen binnen dit soort conflictueuze cliëntsystemen.

Het boek omschrijft het volledige interventieprogramma, maar je kan er evengoed bepaalde aspecten en ideeën uitlichten, die je afzonderlijk kunt toepassen.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Kinderen uit de knel

Een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding

Justine van Lawick en Margreet Visser

Amsterdam | SWP | 2014 | 174 p