Boek

Het werkt!

Hoe zorginstelling Philadelphia meer doet met minder regels

Ilse Danckers

Een beetje zoals in het leven, waar ook geen blauwdruk klaar ligt aan het begin, had de Nederlandse zorginstelling Philadelphia geen plan voor de reorganisatie. Geen plan?!? Wel een aanvoelen en overtuiging dat het anders moest.

Old school hiërarchie

Philadelphia, een grote Nederlandse organisatie voor 8.000 cliënten met een verstandelijke beperking, was in een niet zo ver verleden een old school hiërarchische organisatie met een wirwar aan procedures, systemen en regels.

‘Philadelphia waagt zich aan het lossen van regels.’

Een grootse doch mislukte fusiepoging en een nieuwe bestuurder later, waagt Philadelphia zich aan het lossen van de regels.

Dat begint bij medewerkers die vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. En dat resulteert dan weer in meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen onderling. Oftewel V x V = V2Vrijheid x Verantwoordelijkheid leidt tot Vertrouwen in het kwadraat.

Leien dakje?

Natuurlijk loopt alles niet altijd van een leien dakje. Johan Faber is journalist en schrijver. Hij beschrijft vanuit het gezichtspunt van verschillende medewerkers, van Raad van Bestuur over organisatiecoach tot begeleider, de ommezwaai naar een regelarme organisatie.

Een zoektocht naar een wereld waarin langzaamaan medewerkers terug nadenken over de bedoeling van hun werk en de verantwoordelijkheid nemen.

Teams gaan aan de slag met het vastpakken van alle bestaande lijstjes en regeltjes met de bedoeling om de regeldruk te verminderen en zodoende meer te doen met minder. Ze maken nieuwe vereenvoudigde afspraken over medicatie- en voedselveiligheid, brengen het aantal protocollen terug, ontwikkelen een afsprakenkaart op een A4-tje en gaan zelfroosteren en administratie in de huiskamer uitproberen.

Beweging

Verschillende initiatieven en acties rond regelarm werken en terug naar de bedoeling die elkaar aanvullen en versterken monden uit in een beweging.

Het start allemaal in enkele groepen. Het geleerde wordt telkens door de ene groep doorgegeven aan de volgende groep zodat ervaringen en kennis gestapeld worden. Want medewerkers zijn logischerwijs sneller geneigd te leren van hun collega’s.

De beweging wordt zo in gang gezet en aangewakkerd, levendig gehouden en voort gestuwd.

Dat werkt!

In deze tijden van sociaal ondernemerschap en persoonsvolgende financiering zijn voorzieningen voor mensen met een beperking koortsachtig op zoek naar houvast.

Vooruitstrevende organisaties zoeken hun heil in zelfsturende teams, dienend leiderschap, terug naar de bedoeling, teams organiseren met meer zelfsturing, heelheid en een evolutief doel (volgens Frederic Laloux)… Maar ze worstelen vaak met de omzetting naar de praktijk.

Philadelphia laat zien dat het kan en dat het antwoord te vinden is in het aanknopen met de realiteit van alledag in elke afdeling.

De transitie van Philadelphia naar regelarm, en in de toekomst naar zelfsturend werken is een inspiratie voor organisaties die geloven dat de kracht van echte verandering ligt in de kleine dingen die we elke dag, samen met onze naaste collega’s, ter plaatse waarmaken. Het is dus een werk in uitvoering dat nooit af is.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Het werkt!

Hoe zorginstelling Philadelphia meer doet met minder regels

Johan Faber

Amsterdam | Brandt | 2017 | 237 p | € 17.50