Boek

Gedrag in gezondheid en welzijn

Marc Claeys

De auteur wou een origineel studieboek schrijven voor studenten in de opleidingen gezondheidszorg en welzijn, zonder de klassieke indelingen en hoofdstukken die ook in andere handboeken psychologie voorkomen. Is hij daarin geslaagd?

Studieboek

‘Gedrag in gezondheid en welzijn’ is inderdaad geen klassiek handboek. Er worden thema’s aangeraakt die minder voorkomen in de klassieke handboeken, zoals rust, aandacht en zelfsturing. Toch vergt het bijkomende toelichting in de colleges.

‘Het is geen klassiek handboek.’

Het boek is opgebouwd aan de hand van thematische hoofdstukjes. Hierbij wordt een keuze gemaakt uit wetenschappelijke inzichten uit de psychologie die volgens de auteur essentieel zijn voor gezondheidswerkers.

Die keuze is doorgaans relevant, maar voor discussie vatbaar. Zo zou een bijkomend hoofdstuk over de leertheorieën nuttig kunnen zijn voor logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. Zij zijn veel bezig met het aanleren van spreekvaardigheden of remediëren van motorisch gedrag.

Visueel perspectief

Naast de inleidende delen over beroemde patiënten en ‘gedrag onder de loep’, benoemt de auteur de verschillende hoofdstukken vanuit een visueel perspectief: open je ogen (waarneming), sluit je ogen (rust en aandacht), oog voor de persoon, oog hebben voor anderen… Hij heeft hierbij ook aandacht voor gezondheidsgedrag, empathie en observatie.

Op het einde van elk hoofdstuk wordt in een beknopte alinea een samenvattende synthese gemaakt. Het laatste hoofdstuk gaat over samenwerken aan gezondheid.

De auteur sluit het boek af met een interessant overzicht van recente onderzoeken, overzichtsartikelen en historisch belangrijke artikels en boeken en met een bruikbaar register met termen en auteurs.

Ook voor professionals

André Vyt gebruikt regelmatig voorbeelden uit de praktijk, die de theorie moeten staven. Daardoor wordt het boek meer toegankelijk voor professionele gezondheidswerkers die hun kennis over de betekenis van menselijk gedrag willen verruimen. De voorbeelden komen echter vooral uit de gezondheidszorg, minder uit de welzijnssector.

‘De voorbeelden komen vooral uit de gezondheidszorg.’

Sommige hoofdstukken zijn helder en bevattelijk, andere beschrijven de theorie te compact. Wanneer het werk als studieboek gebruikt wordt door studenten, kan dit gecompenseerd worden door eventuele mondelinge toelichting tijdens de colleges.

Voor niet-studenten moet de bijhorende website verduidelijking bieden. Helaas was de website niet actief tijdens het maken van deze recensie. Ik kan dan ook geen oordeel vormen over de samenhang tussen boek en website.

Dit studieboek is zeker interessant voor studenten en professionelen in de gezondheidszorg. Door de gebruikte voorbeelden minder in de welzijnssector. De benadering vanuit het visuele is origineel. De bruikbaarheid als leermateriaal hangt af van de begeleiding in de colleges en de relevantie van de website.

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.