Boek

De ScheidingsNavigator

De weg door scheidingsprocessen

Gerard Gielen

Een op drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Niet zelden gaat het om een vechtscheiding waarbij advocaten van beide partijen het spel hard spelen. Scheidingen verlopen nog pijnlijker wanneer er kinderen zijn.

Scheidingsland

Iedereen beleeft scheiding op een eigen, persoonlijke manier. Met behulp van een scheidingsbegeleider kunnen moeilijke processen voor alle partijen zowel juridisch als emotioneel op een meer positieve en emotioneel draaglijke manier verlopen.

Weimar en van Lith brachten zeven jaar geleden hun ervaring als scheidingsbegeleiders al samen tot een ‘Scheidingsnavigator’. Ondertussen is er zoveel veranderd in scheidingsland dat het naslagwerk aan vernieuwing toe was. Teksten en modellen werden aangepast aan de huidige tijd.

‘Tools om respectvol uit elkaar te gaan.’

Het boek is bedoeld voor hulpverleners die cliënten stap voor stap willen begeleiden in het scheidingsproces. De auteurs reiken tools aan om op een zorgvuldige, respectvolle manier uit elkaar te kunnen gaan.

De Scheidingsnavigator gaat uit van doorsneesituaties waarbij het welzijn en het belang van kinderen centraal staat. Het boek vertrekt van een gezamenlijk scheidingsverzoek van cliënten, maar kan ook gebruikt worden als leidraad voor individuele coaching.

Zeven fasen

Het scheidingsproces wordt in zeven fasen opgedeeld. Fase 1 gaat over de intake en scheidingsoverweging. In Fase 2 is het scheidingsbesluit definitief genomen en worden verwerkingsprocessen in beeld gebracht.

In Fase 3 wordt er onderhandeld, alimentatie berekend maar ook de nog onderliggende gevoelens i.v.m. verwerking in kaart gebracht. In Fase 4 komt men tot definitieve afspraken en concepten en wordt ook een ouderschapsplan opgesteld.

Fase 5 is de afrondingsfase met ondertekenen, legaliseren via de rechtbank en definitief afscheid nemen van elkaar als ex-partners. In voorkomend geval is het ook vertrekken van een nieuwe relatie als collega-ouders van de kinderen.

Fase 6 is een evaluatiefase waar de overeengekomen afspraken worden overlopen en eventueel ook vraagstukken omtrent woning en contactregeling worden bekeken. Fase 7 is de nieuwe startfase waar eventueel afspraken worden bijgesteld en vraagpunten op emotioneel gebied worden verkend.

De rode draad doorheen de verschillende fasen is steeds voorlichting naar de kinderen. Ga na wat de wensen en zorgen van de kinderen zijn en heb daarbij voldoende aandacht voor loyaliteitsvraagstukken en acceptatieproblemen. In al die fasen wordt er in het boek steeds gekeken vanuit vier deelprocessen: het praktische proces, het emotionele proces, het implementatieproces ex-partners en dat voor collega-ouders.

Grondig en volledig

Handig aan het boek is dat de verschillende fasen stap voor stap worden uitgelegd. Elke fase begint met een uitvoerige schematische voorstelling aan de hand van richtvragen, waarna het schema verder wordt toegelicht en met voorbeelden geïllustreerd.

De volledigheid van het boek geeft soms ook de beperktheid aan. Het boek is zo grondig uitgewerkt dat je je als scheidingsbegeleider eerst goed moet verdiepen in het boek om helder inzicht te krijgen in alle fasen en de bijhorende processen. Maar het boek is wel bruikbaar. Erg praktisch zijn de richtvragen die je helpen om het voor de cliënt helder te houden.

Samengestelde gezinnen

In het tweede deel gaan de auteurs in op samengestelde gezinnen. Ze geven ook meer uitleg over relatie- en ruziemodellen, onderhandelen via de Harvardmethode, de escalatieladder van Glasl, kernkwadranten van Ofman en een autopoietisch conflictmodel van Jan Willem van Ee.

Tenslotte bevat het boek 25 kant-en-klare modellen voor het maken van voorlopige afspraken, inventaris inboedel, kind- en jongerenkaarten…

Het boek is niet bedoeld voor hulpvragers. Voor elke hulpverlener die in zijn beroepspraktijk vaak te maken heeft met begeleiden van scheidende koppels is dit een basiswerk. Ondanks het feit dat het vooral voor de Nederlandse markt is geschreven is het ook in Vlaanderen erg bruikbaar.

 

Reacties

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De ScheidingsNavigator

De weg door scheidingsprocessen

Jocelyn Weimar en Lianne van Lith

Amsterdam | SWP (verdeeld door epo) | 2015 | 248 p