Tuur Ghys

Tuur Ghys is professor politieke wetenschappen aan de Universidad Autonoma de Nuevo León, in Mexico. Hij heeft een doctoraat in sociale wetenschappen en doet onderzoek naar armoedebestrijding en sociaal beleid. In eigen land is hij de laatste jaren actief als co-redacteur van de jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting.