Stijn Oosterlynck

Professor Stijn Oosterlynck is stadssocioloog en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen