Stijn Oosterlynck

Professor Stijn Oosterlynck is stadssocioloog en coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen.