Sofie Stoop

Sofie Stoop is coördinator van Kwaito. Kwaito is een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving.