Siebren Nachtergaele

Siebren Nachtergaele is wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Sociaal Werk van de Hogeschool Gent.

siebren.nachtergaele@hogent.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen