Sarah De Coninck

Sarah De Coninck is verbonden aan de onderzoekseenheid Inclusive Society van de UCLL en aan de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool.