Sara Nijs

Sara Nijs is verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins-en Orthopedagogiek aan de KU Leuven

sara.nijs@kuleuven.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen