Rune Timmerman

Rune Timmerman is ergotherapeute op de dienst polytrauma’s en amputaties van UZ Gent.