Naomi De Bruyne

Naomi De Bruyne is verbonden aan Socialistische Mutualiteiten. Ze is er coördinator van de pool vrijwilligerswerk/mantelzorg/buurtgericht werken.