Mieke Maerten

Mieke Maerten onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Zorginnovatie en lector aan de opleiding bachelor in de verpleegkunde, beide aan Hogeschool VIVES.