Marian Kremers

Marian Kremers is sociaal werker en hoofdredacteur van het Vakblad Sociaal Werk, het tijdschrift van de Nederlandse beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen