Maria De Bie

Maria De Bie is ere-professor van de Universiteit Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.