Marco van Stralen

Marco van Stralen is senioradviseur in Community Development, begeleidingskundigeen docent aan Hogeschool Utrecht.