Lut Verstappen

Lut Verstappen is verbonden aan het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool.