Laura Kohut

Laura Kohut is studente van de bacheloropleiding journalistiek (Arteveldehogeschool Gent) en doet haar stage bij Sociaal.Net.