Kristel Driessens

Kristel Driessens is coördinator van Bind-Kracht, hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool en professor aan de masteropleiding Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen.

kristel.driessens@kdg.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen