Jeanette Hartman

Jeanette Hartman is senoirdocent aan de NHL-Hogeschool.

j.hartman@nhl.nl

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen