Els Meerbergen

Els Meerbergen is adjunct-directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.