Dries Dingenen

Dries Dingenen is onderzoeker bij het centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS). Hij werkt aan het actieonderzoek ‘Generalistisch Werkt’.