Bob Cools

Bob Cools is directeur van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont in de regio Mechelen-Rupelstreek. Hij is ook docent geestelijke gezondheidszorg aan de Odisee Hogeschool te Brussel en secretaris van TEJO Vlaanderen vzw.

bob.cools@cggdepont.be

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen