Bob Cools

Bob Cools is directeur van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont in de regio Mechelen-Rupelstreek. Hij is ook docent geestelijke gezondheidszorg aan de Odisee Hogeschool te Brussel en secretaris van TEJO Vlaanderen vzw.