Annabel Vanroose

Annabel Vanroose is beleidsadviseur bij de FOD Sociale Zekerheid. Ze werkt op thema’s van handicap en armoede en het evalueren van het behalen van de doelstellingen van de sociale zekerheid.