Achtergrond

Jongeren over hete hangijzers in de jeugdhulp

Humor met een scherpe boodschap

Cachet vzw

Jongeren in de jeugdhulpverlening krijgen vaak negatieve stempels opgeplakt. Ze worden geportretteerd als onbekwaam, zielig, tegendraads, onwillig of onmondig. Jongerenorganisatie Cachet vzw wil dit beeld doorbreken.

Cachet vzw probeert deze jongeren te tonen zoals ze zijn: elk met een eigen verhaal en boordevol potentieel. Ze laten geen kans onbenut om bijvoorbeeld op een studiedag een authentieke jeugdige kijk in te brengen. En in adviesgroepen zetten medewerkers van Cachet alle zeilen bij om beleidstrajecten beter te plooien naar de beleving van de jongeren.

Om die boodschap over het belang van participatie op een moderne en toegankelijke manier kracht bij te zetten, werkte Cachet vzw enkele grappige kortfilms uit. De jongeren vertrekken vanuit hun ervaringen met de jeugdhulp. Voor de uitwerking haalden ze de mosterd bij het gekende ‘Wat als?’-format. Kijk en laat je inspireren!

 

Wat als hulp direct beschikbaar zou zijn?

 

Wat als je voorziening een thuis zou zijn?

 

Reacties [1]

 • Dirk Weyler

  Het gaat hier over jongvolwassenen met een normaal sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau.
  Maar wat met jongeren met beperktere copingvaardigheden?
  Verschillende van deze jongeren hebben een grote achterstand opgelopen door hun ontwikkelingsstoornis, in combinatie met onderstimulering, traumatische ervaringen, verwaarlozing of gedragsproblemen.
  Voor deze kwetsbare groep is gewoon meer tijd en aandacht nodig.
  De valkuil is dat er nieuwe vormen van uitsluiting gecreëerd kunnen worden.
  Het is geen evidentie voor hen om hun behoeften om te zetten in een begrijpelijke vragen voor de hulpverlening…ze hebben hier langer tijd voor nodig (of zullen er nooit rijp voor zijn).
  Deze cliënten, die minder verbaal zijn, een hoog weerstandsvermogen hebben, en worstelen met complexe problemen kunnen hierdoor uit de boot vallen.
  Jongvolwassenen met een hechtingsstoornis en psychische problematieken hebben, gezien hun zeer zware zorggradatie, meestal nood aan een intensievere zorg.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.