Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap in 2014

Fons Geerts

Uit cijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat er jaar na jaar meer mensen met een handicap geholpen worden. Eind 2014 deden 4,6% meer personen beroep op ondersteuning van een VAPH-voorziening en het aantal mensen dat een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) kreeg om hun eigen leven te organiseren, steeg met meer dan 13%.

Daarnaast gaf het VAPH in 2014 aan 12.050 mensen met een handicap een goedkeuring voor de aanschaf van hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of wagen om meer autonoom te kunnen leven. Voor een aantal zorgvormen blijft een extra inspanning nodig. De systeemshift die het decreet Persoonsvolgende Financiering wil realiseren, zal daarbij helpen.

Eind december 2014 noteerde het VAPH 13.970 actieve vragen van meerderjarigen naar diverse ondersteuningsvormen: 2.848 voor een PAB en 11.122 voor ondersteuning vanuit een dienst of voorziening. Hierbij gaat het om 3.387 vragen naar mobiele of ambulante ondersteuning (max. 1 uur per week), 2.283 vragen voor dagbesteding en 5.452 vragen voor intensieve woonondersteuning.

De vraag naar een PAB blijft lichtjes toenemen, terwijl de totale vraag naar zorg via een voorziening lichtjes afneemt. Een kleine helft (46%) van de 13.970 actieve vraagstellers maakt intussen wel al gebruik van één of andere vorm van ondersteuning vanuit het VAPH. Hun vraag gaat dan vooral over de verhuizing naar een andere regio of naar een hogere ondersteuningsvorm.

De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) begeleidden ruim 1.000 personen bij de uitbouw en inzet van hun netwerk, het zoeken naar inclusieve oplossingen en het verhelderen van hun ondersteuningsvragen. Van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) maakten 3.000 personen gebruik: zij hebben slechts een beperkte ondersteuning nodig of een tijdelijke overbrugging, in afwachting van meer gespecialiseerde of intensieve ondersteuning.

Het volledige zorgregierapport of het persbericht met een beknopt overzicht is te vinden op de website van het VAPH. Hierin werden ook de provinciale vergelijkingen opgenomen. We merken ook op dat sinds de start van het decreet integrale jeugdhulp de cijfers voor minderjarige personen met een handicap geregistreerd worden door het agentschap Jongerenwelzijn.

 

 

 

 

Reacties