www.justiehuizen.be

Nico Bogaerts

Sinds 1 januari 2015 is Vlaanderen bevoegd voor de organisatie, werking en opdrachten van de justitiehuizen. De justitiehuizen zorgen onder meer voor slachtofferonthaal, het opvolgen van elektronisch toezicht en het bemiddelen in strafzaken.

Om de werking van de justitiehuizen te verduidelijken, lanceert de Vlaamse overheid een nieuwe website: www.justitiehuizen.be. Op deze boeiende site vind je alles terug over het hoe en wat van de justitiehuizen.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen plant dit najaar ook een grote conferentie met alle partners over de toekomst van de justitiehuizen in Vlaanderen.

Reacties