Welzijns- en zorgsector promoot het samen-aankopen

Fons Geerts

De welzijns- en gezondheidszorg staan voor enorme uitdagingen: zorgnoden nemen toe en vergen nieuwe investeringen, zowel in infrastructuur als in capaciteit, bijkomend personeel en differentiatie van het aanbod. In tijden van besparingen moet men efficiënter omgaan met de beperkte middelen. Eén manier om dat te doen is het realiseren van schaalvoordelen door samen-aankoop.

Geen tovermiddel

Samen aankopen is geen tovermiddel, maar kan wel tot een kostenreductie leiden voor de deelnemende organisaties en het biedt een kader om op een goede manier om te gaan met de complexe wetgeving rond overheidsopdrachten. Heel wat voorzieningen hebben al stappen gezet en bouwden een zekere expertise op, maar er is nog veel meer mogelijk.

Vlaams Minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen heeft via Flanders’ Care middelen vrijgemaakt om deze groeiende ervaring op het terrein te ontsluiten. Werkgeversorganisaties Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en SOM onderzochten de voorbije maanden de voorwaarden voor een efficiënter aankoopbeleid. Het resultaat van dit onderzoekswerk is gepubliceerd in een handboek dat de voorzieningen wegwijs moet maken in het samen aankopen.

Handboek

Het handboek toont voorzieningen verschillende opties. Elke zorgorganisatie kan zelf de markt opgaan en die samen met andere organisaties verkennen of aansluiten bij een bestaande opdrachtencentrale. Organisaties in zorg en welzijn kunnen ook zelf een opdrachtencentrale oprichten, maar dan komt wat juridische achtergrond zeker van pas. Daarnaast bestaat er ook nog de aankoopcentrale.

Op www.wijkopensamen.be staat niet alleen het handboek, maar is ook andere info rond samen-aankopen gebundeld.

 

 

Reacties