Vandeurzen wil volwaardige ondersteuning van de mantelzorger

Fons Geerts

Meer dan de helft van de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar ondersteunt zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden. Ongeveer 1 op 5 Vlamingen behoort tot de categorie van regelmatige zorgdrager die minstens wekelijks ondersteuning bieden. Mantelzorgers zorgen ervoor dat de zorgbehoevende in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het is dan ook positief dat het aantal mantelzorgers toeneemt.

Op de Dag van de Mantelzorg (23 juni 2015) kondigde minister Vandeurzen aan dat hij werk wil maken van een traject om te komen tot een duurzaam Vlaams mantelzorgplan en een volwaardige sociale bescherming van de mantelzorger. Hij geeft zichzelf hiervoor de tijd tot de Dag van de Mantelzorg in 2016. Er komen werkgroepen met experten, mantelzorgers, beleidsmedewerkers en zorgactoren die rond verschillende thema’s beleidsvoorstellen moeten formuleren. Eind 2014 werd een grote bevraging gehouden naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. Ook de bevindingen hiervan worden meegenomen. Het geheel wordt gefinaliseerd op een mantelzorgconferentie in 2016.

Minister Vandeurzen wil alvast dat de mantelzorger een plaats krijgt als volwaardige zorgpartner binnen een integraal zorgplan met de verschillende informele en professionele zorgactoren. Verder wil hij de balans tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorgers verbeteren door hen informatie en ondersteuning op maat te bieden, via de uitbouw van respijtzorg en instrumenten om de noden bij mantelzorgers te meten. Er komt specifieke ondersteuning voor de jonge mantelzorger en mantelzorg bij personen met een migratie-achtergrond.

Reacties