Samenlevingsdienst is geen vrijwilligerswerk

Fons Geerts

Het Platform Jongeren voor de Samenleving lanceerde op de vooravond van de Week van de Vrijwilliger 2015 het idee om een Samenlevingsdienst wettelijk te verankeren. In de pers wordt dit nog te vaak vertaald als ‘vrijwilligersdienst’ of ‘vrijwilligersjaar’. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk distantieert zich van dit woordgebruik.

De samenlevingsdienst is immers een vorm van Community Service (burgerdienst, gemeenschapsdienst), zoals die in verschillende andere landen ingeburgerd is, en heeft vooral tot doel jongeren aan te sporen zich maatschappelijk te engageren in functie van verhoogde kansen op het gebied van ‘employability’ of het faciliteren van de toegang van (kwetsbare) jongeren tot de arbeidsmarkt. Een samenlevingsdienst is een traject dat mensen doorlopen, begeleid en gecontroleerd, mogelijk na een voorprogramma en selectie. Vrijwilligerswerk daarentegen is en blijft iets dat mensen doen uit vrije wil. Vrijwilligers moeten, met respect voor het aangegane engagement, vrij zijn om te kunnen experimenteren, kunnen opstappen als de inzet hen niet meer zint of iets anders hen beter ligt. Bovendien ontvangen jongeren voor deze Samenlevingsdienst een vergoeding (300 euro per maand) die hoger is dan de maximum toegelaten onkostenvergoeding die in het vrijwilligerswerk mogelijk is. Alleen al omwille van dat laatste valt de Samenlevingsdienst buiten het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet.

Info: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Reacties