Samen sterk in zorg: Zorgnet Vlaanderen en Icuro fuseren

Fons Geerts

Op 5 mei 2015 ondertekenden Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol: beide teams gaan vanaf nu volledig geïntegreerd werken. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw Icuro blijven voorlopig bestaan, maar engageren zich om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te fuseren en zo één Vlaamse zorgkoepel te creëren met een sterke transversale werking.

Zorgnet Vlaanderen groepeert van oudsher de algemene ziekenhuizen uit de privésector, naast voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Icuro is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Sinds mei  2010 werken beide organisaties structureel samen, waarbij Icuro zich voornamelijk toelegde op de ondersteuning van de voorzieningen op het vlak van kwaliteitsbeleid en de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking. Zorgnet Vlaanderen nam de andere thematische domeinen voor zijn rekening. Nu wordt de werking volledig geïntegreerd.

Eén grote zorgkoepel moet de strategische positie en de slagkracht ten aanzien van de verschillende overheden en beleidsmakers verhogen en de expertise in de verschillende beleidsdomeinen bundelen, zodat de middelen optimaal kunnen worden ingezet. De domein-overschrijdende samenwerking tussen de verschillende sectoren vanuit een ketengedachte (netwerkzorg) vormt een antwoord op de toekomstige uitdagingen in de zorg en de evoluties op het terrein.

Reacties