Record aantal personen met een handicap vraagt steun

Fons Geerts

Een record aantal van 201.985 personen met een handicap vroeg in 2014 een tegemoetkoming aan bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Er waren 111.120 aanvragen voor een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming (10% meer dan in 2013 en 39% meer dan in 2010) en 81.030 aanvragen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (1% meer dan in 2013 en 7% meer dan in 2010). 49% van de aanvragen leidde effectief tot de toekenning van een tegemoetkoming. Het gaat om 326.072 personen of 6% meer dan in 2010. De totale uitgaven voor de tegemoetkomingen bedroegen vorig jaar 1,91 miljard euro (2% meer dan in 2013 en 9% meer dan in 2010).

Er werden nog nooit zoveel parkeerkaarten voor personen met beperkte mobiliteit uitgereikt als in 2014, nl. 71.222 (12% meer dan in 2013 en 20% meer dan in 2010). Op dit moment zijn 364.749 Belgen in het bezit van een parkeerkaart.

Een van de redenen hiervoor zou de verbeterde dienstverlening zijn, als gevolg van de elektronische gegevensuitwisseling met andere instanties en de mogelijkheid om ook aanvragen in te dienen via de ziekenfondsen.

Een en ander is na te lezen in het Jaarverslag 2014 van de DG Personen met een handicap.

Reacties