Spond vzw: nieuwe naam Federatie Begeleid Wonen

Fons Geerts

Op 26 mei is de officiële startdag van SPOND vzw, wat staat voor “Samenwerken om te komen tot Professionele Ondersteuning van personen met een beperking door Netwerking en Dialoog”. Hiermee wordt de nieuwe naam en werking van de vroegere Federatie van Diensten Begeleid Wonen een feit.

Spond wil in samenwerking met relevante partners proactief de belangen behartigen van de doelgroep en de aangesloten organisaties; de professionaliteit van de hulpverlener die betrokken is op de begeleiding van personen met een beperking versterken in continue wisselwerking tussen praktijk en wetenschap door onder andere de uitbouw van een academische werkplaats; en de netwerking en ontmoeting tussen aangesloten leden stimuleren en faciliteren.

Op deze startdag in Leuven stelt men de vernieuwde werking voor. Er is onder meer aandacht voor hoe cliënten hun ondersteuning beleven, krachtlijnen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning, en de Academische Werkplaats als brug tussen wetenschap en praktijk.

Info: www.spond.be

Reacties