Meer zelfstandigen in de Nederlandse zorg

Fons Geerts

Het aantal banen voor werknemers in de Nederlandse zorg is voor het eerst sinds lange tijd afgenomen, zo lezen we op de website van Klik. De daling is het grootst in de welzijnszorg. Een deel van de mensen die hun baan verloor, zijn als zelfstandigen in de zorg aan de slag gegaan, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2013 werkten ruim 1,42 miljoen werknemers in de Nederlandse zorg, 37.000 minder dan in 2012. Zowel in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ, praktijken, en ondersteuning daarvoor) als in de welzijnszorg (ouderen- en gehandicaptenzorg, maatschappelijke diensten, jeugdzorg, kinderopvang) is het aantal banen afgenomen. De daling is het grootst in de welzijnszorg, waar er 26.000 banen minder waren, of een afname met 3,2 procent. Ook in 2014 zet deze daling zich voort, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Voor een deel is de daling van het aantal werknemers opgevangen door een al jaren groeiend aantal zelfstandigen in de zorg. De cijfers over de werkgelegenheid in de zorg zijn te raadplegen op de website van het CBS.

Reacties