Kind in Vlaanderen

Fons Geerts

Kind en Gezin publiceerde onlangs de nieuwste editie van hun cijferboek “Het kind in Vlaanderen 2014”. De publicatie brengt op 200 bladzijden demografische gegevens bijeen over kinderen (geboortecijfer, aantal kinderen, …) en gezinnen (gezinssamenstelling, de leeftijd en origine van de moeder/ouders, arbeidsparticipatie, inkomen en de (kans)armoede in gezinnen).

Verder schetst het ook de evoluties in het gebruik van formele en informele kinderopvang en bevat het cijfers over de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen, over sterfgevallen en over meldingen van (vermoedens van) kindermishandeling en verwaarlozing. Het gaat om gegevens over kinderen jonger dan twaalf jaar en hun gezinnen in het Vlaamse Gewest, vaak uitgesplitst naar de provincies. Waar het zinvol is worden de Vlaamse cijfers vergeleken met deze van de EU-landen.

We pikken er enkele opvallende gegevens uit. Bij een kwart van de kinderen die geboren werden in 2014, is het Nederlands niet de taal die de moeder met het kind spreekt. De kansarmoede-index stijgt verder en bedroeg 11,4% in 2014. Meer dan de helft van de kansarme kinderen woont in de 13 centrumsteden en 64% heeft een moeder van niet-Belgische origine. In 2014 werden 9472 kinderen gemeld bij een vertrouwenscentrum kindermishandeling en 15% van hen is jonger dan 3 jaar.

Deze en andere cijfers kan u nalezen in de publicatie of op de website van Kind en Gezin.

Reacties