Is persoonsvolgende financiering het ultieme financieringsmechanisme?

Nico Bogaerts

2017 is het jaar van de persoonsvolgende financiering. Toch alvast voor personen met een handicap. Het is een nieuwe vorm van ondersteuning, een nieuwe manier van werken, een cultuurverandering. Dat vraagt tijd. De implementatie van persoonsvolgende financiering is uitdagend, net zoals de meeste andere fundamentele innovaties.

De opkomst van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap roept uiteraard vragen op: Blijft het daarbij? Is er persoonsvolgende financiering op komst in de thuis- en ouderenzorg? Is er een evolutie naar nog andere sectoren als geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp?

POW vzw, initiatiefnemer van Sociaal.Net, organiseert hierover een lezing met debat. Pieter Van Herck (VOKA) zoekt het antwoord op deze vragen. Prof. Dr. Anja Declercq (LUCAS KU Leuven) geeft weerwoord. We voorzien ruim tijd voor vragen, reacties en debat onder leiding van de redactie van Sociaal.Net.

Vrijdag 24 maart 2017
10u – 12u
Huis van het Nederlands / Philippe de Champagnestraat 23 / 1000 Brussel

De plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is nodig en kan bij nico.bogaerts@sociaal.net.

Reacties