Eindrapport gedwongen adopties

Nico Bogaerts

Op 4 mei 2015 heeft het expertenpanel gedwongen adopties zijn eindrapport overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. In het rapport analyseert het panel de problematiek rond gedwongen adopties en doet het negentien aanbevelingen.

Het expertenpanel werd in november 2014 opgericht naar aanleiding van verschillende getuigenissen in de media over gedwongen adopties in het verleden. Het panel werd gevraagd om advies te geven over de wegen om tot erkenning en herstel te komen voor slachtoffers. In een resolutie van het Vlaams Parlement werd bovendien gevraagd naar een analyse van de situaties, een advies over een DNA-databank en een onderzoek naar de problematiek van de metiskinderen.

 

Het rapport en de negentien aanbevelingen kan je lezen op de website van Kind en gezin.

Reacties