Wat

Sociaal.Net

Sociaal.Net is hét online platform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid.

Sociaal.Net is een forum voor genuanceerd maatschappelijk debat.

Sociaal.Net is actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers.

Sociaal.Net focust op alle domeinen en beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid.

Sociaal.Net laat de expertise van praktijkwerkers prominent aan bod komen.

Sociaal.Net heeft oog voor het perspectief van gebruikers en de samenleving en kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en belangen heen.

Sociaal.Net is onafhankelijk en wordt aangestuurd door een autonome redactie.

Sociaal.Net is gegroeid uit de vaktijdschriften ‘ALERT voor sociaal werk en politiek’ (vzw Pluralistisch Overleg Welzijnswerk) en het ‘Tijdschrift voor Welzijnswerk’ (vzw Verbond van Instellingen voor Welzijnswerk). Bevoorrechte partners zijn het Vlaams Welzijnsverbond en SOM, de federatie van sociale ondernemingen.

Redactie

De spil van Sociaal.Net is een redactie met professionals en vrijwilligers uit werkveld, onderzoek en opleiding. Zij zorgen voor input, feedback en bijsturing.

De redactieploeg:

 • Nico Bogaerts (Sociaal.Net)
 • Valérie Carrette (Hefboom)
 • Yvan Catteeuw (Kind en Gezin)
 • Lisa Develtere (Sociaal.Net)
 • Benedicte De Koker (Faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent)
 • Peter Goris (Sociaal.Net)
 • Marleen Rombaut (Familiehulp)
 • Ludo Serrien (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
 • Jan Steyaert (Expertisecentrum dementie)
 • Michel Tirions (Artesis Plantijn Hogeschool)
 • Veronique Vancoppenolle (CAW Oost-Vlaanderen)
 • Lieve Vanderleyden (Studiedienst Vlaamse Regering)
 • Joris Van Puyenbroeck (Odisee)
 • Bea Van Robaeys (Karel de Grote-Hogeschool)
 • Heidi Zwaenepoel (Samenlevingsopbouw Antwerpen)

 

Wil je iets schrijven?

Super! Onze redactionele uitgangspunten zetten je op de juiste weg.

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Gepubliceerde teksten zijn voor lezers gratis beschikbaar en kunnen door iedereen vrij gedeeld worden via sociale media. Lezers kunnen op elke bijdrage rechtstreeks reageren.

Ingestuurde bijdragen worden niet meteen gepubliceerd. Elke bijdrage wordt door Sociaal.Net geredigeerd. Sociaal.Net kan altijd beslissen om een bijdrage niet te publiceren. Gezien het intensieve redactionele werk, worden bijdragen nadien enkel elders gepubliceerd met bronvermelding en een link naar Sociaal.Net.

Alle bijdragen moeten ruim toegankelijk en vlot leesbaar zijn.

Wil je meer weten? Lees onze redactionele richtlijnen (pdf-document) of neem contact op met één van de redacteurs.