Werelddag Geestelijke Gezondheid 2015

Fons Geerts

10 oktober is de jaarlijkse Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. Onder het thema “Samen veerkrachtig” werken dit jaar voor het eerst verschillende Vlaamse organisaties en initiatieven samen om mentale veerkracht te bevorderen. Het gaat om de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), Te Gek!?, OPGanG, Zorgnet Vlaanderen, VIGEZ, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP) en vele andere.

Samen draagt men onder meer de boodschap uit dat we onze mentale veerkracht kunnen trainen. Veerkracht is niet iets dat we wel of niet hebben. We kunnen het zelf ontwikkelen en er actief mee aan de slag aan. Bovendien kunnen andere mensen in deze mentale veerkracht ondersteunen. Vandaar het belang van het ‘samen’ veerkrachtig te zijn. Samen sta je niet alleen sterker, maar springen we zelfs verder!

De organisatoren doen dan ook een oproep om samen met je vereniging, je gemeente, je voorziening, je collega’s, je buurt, je klas, je ploeg, je groep een actie te organiseren die bij het thema aansluit. Wie iets wil opzetten, krijgt een plaatsje op de speciale website.

Alle info is te vinden op deze website.

Reacties