Vlaams Patiëntenplatform voor algemene derdebetalersregeling

Nico Bogaerts

Binnenkort worden huisartsen verplicht om voor elke patiënt met de verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te passen. Het Vlaams Patiëntenplatform juicht dit toe, maar vindt het tegelijk een gemiste kans om deze maatregel te veralgemenen. Een bevraging bij zo’n 400 patiënten bevestigt volgens het patiëntenplatform immers de nood aan een algemene derdebetalersregeling: automatisch én voor iedereen.

Algemeen omdat telkens weer blijkt dat er mensen uit de boot vallen en dat het voor de huisarts administratieve last met zich meebrengt om voor verschillende patiënten verschillende regelingen toe te passen. Automatisch omdat het erg stigmatiserend blijft om als patiënt aan te geven dat je het financieel moeilijk hebt en dit in geen geval een drempel mag vormen om beroep te doen op de basiszorg bij een huisarts.

Het uitgebreid standpunt van het Vlaams Patiëntenplatform vind je hier. 

Reacties