PRISMA – draagkracht van mantelzorgers

Nico Bogaerts

In een visie op gedeelde zorg voor mensen met een beperking is de versterking van zelfzorg, mantelzorg en vrijwillige zorg van cruciaal belang. Naast de gebruikers worden mantelzorgers meer en meer gezien als partners in de zorg. Maar de maatschappelijke erkenning en ondersteuning voor mensen die op natuurlijke wijze, door omstandigheden of vrijwillig een zorgtaak opnemen, kan beter.

Vanuit de noodzaak om meer zicht te krijgen op de draagkracht en draaglast van mantelzorgers voor personen met een handicap gingen het Verwijzersplatform (als initiatiefnemer), KULeuven en Odisee een samenwerking aan om een instrument te ontwikkelen dat valide en betrouwbaar een indicatie aangeeft van de draagkracht en ondersteuningsnoden van een mantelzorger. Het is ook mogelijk om op basis van de resultaten die het instrument oplevert gerichte acties te ondernemen om tegemoet te komen aan de noden van de mantelzorgers en hen te helpen hun draagkracht te versterken.

Dat instrument kreeg als naam PRISMA. Deze week wordt de digitale versie voorgesteld, later volgen verschillende vormingsmomenten.

 

Reacties