Middelengebruik bij ouders

Fons Geerts

Wanneer begeleiders van jongeren en hun omgeving vermoeden dat bepaalde ouders (overmatig) drank of drugs gebruiken, ontstaat soms twijfel of onzekerheid: wat als mijn vermoeden niet juist is? Hoe kan ik met de ouders over middelengebruik spreken zonder weerstand op te roepen? Wat als de ouders hun gebruik ontkennen? Gaan druggebruik en ouderschap samen? Om aan deze vragen tegemoet te komen, biedt het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) onder de titel ‘Zien durven doen!’ een gratis workshop aan rond het bespreekbaar maken van middelengebruik bij gebruikende ouders. De steekkaarten ontwikkeld binnen het project “Zo ouder, zo kind?” vormen de rode draad doorheen de workshop.

Het aanbod is gericht op professionele begeleiders van jongeren en hun omgeving en is dankzij de steun van de Vlaamse overheid gratis. Enkel vervoersonkosten worden aangerekend vanuit Gent aan 0,40 euro per km. De workshop vindt in principe plaats in de eigen organisatie en beslaat één tot twee dagdelen. Waar mogelijk bundelen we aanvragen van verschillende diensten uit eenzelfde regio tot één workshop om intersectorale kennismaking te bevorderen. Bij inschrijving wordt gepeild naar de reden voor de interesse in het aanbod, dit om de workshop zo nauw mogelijk bij de noden van uw organisatie te laten aansluiten. De workshops worden georganiseerd vanaf begin maart tot eind oktober 2015. Data worden in overleg tussen uw organisatie en de projectmedewerkers vastgelegd.

Meer info op de website van popovggz.

Reacties