Licht verstandelijk gehandicapten en druggebruik

Fons Geerts

Jongeren zijn nieuwsgierig en experimenteren met drugs en alcohol. Dat is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking niet anders. Alleen zijn zij extra kwetsbaar. Ze zijn makkelijker te beïnvloeden en kunnen de gevolgen van hun middelengebruik niet goed overzien.

Daarom ontwikkelden medewerkers van de Nederlandse voorziening Leekerweide een methode en een koffer met materiaal om licht verstandelijk gehandicapte cliënten te begeleiden bij het terugdringen van hun drugs- of alcoholgebruik.

Het ‘Pakket middelengebruik’ bevat materiaal om voorlichtingsvragen te beantwoorden en om cliënten te helpen bij het verminderen van of stoppen met verslavende gewoonten. In de koffer zit materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor licht verstandelijk beperkte jongeren, zoals een spel, een spannende dvd, folders met zelftestjes en grappige plaatjes. Dankzij de koffer krijgen cliënten zicht op hun eigen gebruik en gewoontes. Ook belonen en positief bevestigen zijn onderdeel van de aanpak. De werkmethode sluit aan op de principes van ‘Gentle teaching’ en ‘Competentiegericht werken’. De makers onderstrepen het belang om het onderwerp bespreekbaar te maken én te houden.

Op 17 november 2015 organiseren Klik en het Buro Tov van Leekerweide de studiemiddag ‘Middelengebruik in beeld, dát scheelt’.

Reacties