KOPP in de jeugdhulp

Fons Geerts

Nederland telt circa 500.000 kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Een groot deel van hen groeit zonder bijzondere problemen op. Toch is het risico groter dat ze later een gelijkaardige problematiek ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk jeugdigen en gezinnen met een verhoogd risico vroegtijdig op te sporen en met gepaste interventies ernstige problemen te voorkomen.

De nieuwe “Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp” biedt hiertoe handvatten. Deze richtlijn is in nauwe samenwerking met professionals en cliënten ontwikkeld door het Nederlandse Trimbos-instituut en geldt als professionele standaard voor de beroepsgroepen in de jeugdhulp.

In de richtlijn is er aandacht voor een goede risicoanalyse van de aard en de ernst van de problematiek, er worden aan jeugdprofessionals (psychologen, pedagogen en jeugdzorgwerkers) handelingsadviezen gegeven en bepaalde geselecteerde interventies voorgesteld. Deze interventies moeten de beschermende factoren voor het kind versterken en de risicofactoren verminderen. De richtlijn bevat drie praktische werkkaarten voor professionals, een wetenschappelijke onderbouwing en een cliëntversie.

Meer info en downloads op de website.

Reacties