Stijn Wielemans

Stijn Wielemans is stafmedewerker bij Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen. Hij is er verantwoordelijk voor Vorming, Training en Opleidingen (VTO). Stijn is ook verbonden aan vormingscentrum Prakticum (een samenwerking tussen Jeugdzorg Emmaus Antwerpen en Karel de Grote Hogeschool).